Kalkulačka bonusu za kejdu

Vypočítejte si bonus za kejdu pomocí naší kalkulačky

Směrnice o obnovitelných zdrojích energie II umožnila započítávat záporné emise biometanu pro odvětví pohonných hmot prostřednictvím fermentace hnoje a kejdy v bioplynových stanicích. V současné době se úspory musí vypočítávat individuálně pro množství hnoje s obsahem sušiny nižším nebo rovným 10%. Pro výpočet počátečního odhadu předpokládaných úspor pro příslušný substrát lze použít kalkulačku pro výpočet bonusu za hnůj. Pro tento účel je třeba zadat pouze obsah sušiny v %, MJ na kg čerstvé hmoty a potenciální výtěžnost metanu na tunu čerstvé hmoty ve standardních metrech krychlových.

Zadejte prosím své hodnoty do následující kalkulačky a nechte si vypočítat očekávaný bonus za kejdu.

1 - Substrát:

2- kredit CO2eq

Obsah TS %

Výhřevnost MJ/kg čerstvé hmotnosti

Energie na t substrátu v MJ

Kredit gCO2eq na MJ energie

Kredit g CO2ekv/t FM

3 - Energie ve zpětně získaném biometanu

Výtěžnost metanu v m3/t FM

Výhřevnost/m3 Metan v MJ

Výhřevnost/t FM v MJ

Úspory v gCO2eq/MJ


Úspory v gCO2eq/MJ

Kontaktujte nás

Lippstädter Straße 54 Businessdock Building F 48155 Münster


+49 176 57915277

Potřebujete poradit?

Neváhejte nám poslat zprávu