Klasifikace substrátů pro stlačený biometan

Vývoj ceny biometanu v Německu

Trh s biometanem v Německu je již dva roky na vzestupu. Trh se vyznačuje rostoucími cenami za vtláčený bioplyn. Hnací silou v tomto směru je především zavedení směrnice o obnovitelných zdrojích energie II (REDII) a zvýšený zájem o bio-LNG a částečně bio-CNG. Výsledkem jsou rostoucí ceny biometanu, zejména ze zemědělského hnoje a pokročilých zbytků. Ty budou v příštích letech dvojnásobně započitatelné do systému kvót skleníkových plynů (GHG) a navíc budou na straně příjmů o krok napřed před obnovitelnými surovinami (NawaRos) díky jejich lepší hodnotě GHG. Tím se výroba bioplynu stává zajímavější a nabízí nové příležitosti pro provozovatele bioplynových stanic mimo EEG. Následující údaje pocházejí z rozhovorů s účastníky trhu s biometanem a představují pouze vzorek celého trhu. Mezi účastníky trhu s biometanem patří například provozovatelé zařízení na výrobu bioplynu nebo zařízení na zkapalňování bio-plynu. Společnost agriportance nemůže zaručit přesnost cen biometanu.

Chcete vědět, jak hodnotit substráty pro stlačený biometan v odvětví pohonných hmot? Jsou jejich substráty považovány za odpadní materiály a jsou tyto substráty pokročilé?

Chceme vám s tím pomoci.

Na jedné straně můžete pomocí našeho nástroje zjistit, jak klasifikovat své substráty. Na druhé straně najdete rozhodovací strom, který vám pomůže posoudit, zda substráty klasifikovat jako odpadní materiály nebo jako vedlejší produkty.

Informace o substrátu

Progresivní

Odpadní materiál

Kód

ze zemědělství

Podklady pro klasifikaci rozhodovacího stromu


ANO
NE
Další

ANO
NE

ANO
NE

ANO
NE

ANO
NE

Pokud zde zatím nemůžete najít svůj substrát, neváhejte nás kontaktovat. Stejně tak pro vás můžeme přidat substráty, které zde ještě nejsou uvedeny, ale o kterých již máte informace. Neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktujte nás

Lippstädter Straße 54 Businessdock Building F 48155 Münster


+49 176 57915277

Potřebujete poradit?

Neváhejte nám poslat zprávu