Srovnání příjmů z biometanu

Srovnání příjmů z biometanu

Vstup do odvětví biometanu nebo spíše prodej elektřiny a tepla?
Elektřina se vyrábí z bioplynu kombinovanou výrobou tepla a elektřiny (KVET). Kogeneraci lze popsat jako termodynamický proces. Energie se přeměňuje na mechanickou nebo elektrickou energii a využitelné teplo. Elektřina a teplo vznikají jako vedlejší produkty.

Co je to ale biometan? A jak se používá?

Biometan se vyrábí úpravou bioplynu. Během procesu zušlechťování se od surového bioplynu odděluje doprovodný plyn oxid uhličitý. Lze přitom použít různé technické postupy. Produktový plyn vznikající při zušlechťování se během procesu rovněž čistí od dalších složek. Pro takto vyrobený biometan je charakteristické, že může být zrovnoprávněn se zemním plynem a dodáván do sítě zemního plynu.

Proto lze biometan bez obav používat všude tam, kde se jinak používá zemní plyn. Biometan lze proto využít pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny (KVET), přímou výrobu tepla, materiálové využití v chemickém průmyslu a jako palivo ve formě Bio-CNG a Bio-LNG.
Proto se můžete vydat různými cestami.

Vstup do odvětví biometanových paliv vám v tomto ohledu nabízí dobré vyhlídky díky prodeji biometanu a kvótám na emise skleníkových plynů.

Pomocí našeho nástroje pro porovnání příjmů můžete získat prvotní odhad, zda je pro vás nejvýhodnější vstoupit do odvětví výroby biometanu nebo prodávat elektřinu a teplo:

Kontaktujte nás

Lippstädter Straße 54 Businessdock Building F 48155 Münster


+49 176 57915277

Potřebujete poradit?

Neváhejte nám poslat zprávu