Beregner af gyllebonus

Beregn gyllebonussen med vores beregner

Med direktivet om vedvarende energi II blev der skabt mulighed for at få krediteret negative emissioner for biomethan til brændstofsektoren via fermentering af gødning og gylle i biogasanlæg. I øjeblikket skal besparelserne beregnes individuelt for gødningsmængder med et tørstofindhold på mindre end eller lig med 10%. Gødningsbonusberegneren kan bruges til at beregne et første estimat af de formodede besparelser for det respektive substrat. Til det formål skal man kun angive tørstofindholdet i %, MJ pr. kg frisk stof og det potentielle metanudbytte pr. ton frisk stof i standardkubikmeter.

Indtast venligst dine værdier i følgende beregner for at få beregnet den forventede gyllebonus.

1- Substrat:

2- CO2eq-kredit

TS indhold %

Brændværdi MJ/kg frisk masse

Energi pr. t substrat i MJ

Kredit gCO2eq pr. MJ energi

Kredit g CO2eq/t FM

3- Energi i genvundet biomethan

Metanudbytte i m3/t FM

Varmeværdi/m3 Metan i MJ

Brændværdi/t FM i MJ

Besparelser i gCO2eq/MJ


Besparelser i gCO2eq/MJ

Kontakt os

Lippstädter Straße 54 Businessdock Building F 48155 Münster


+49 176 57915277

Har du brug for råd?

Du er velkommen til at sende os en besked