Biomethaan Energie!

Biomethaan is een noodzakelijke bouwsteen voor de duurzame energietransitie. Hieronder leggen we alle belangrijke informatie uit over deze duurzame bio-energie!

Biomethaan - Informatie en antwoorden op veelgestelde vragen

Wat je moet weten over biomethaan:

Biomethaan is een verstandig alternatief voor fossiele energie, niet alleen met het oog op klimaatverandering:

Onafhankelijk

In tegenstelling tot zonne- of windenergie is de productie van biomethaan niet afhankelijk van weersomstandigheden en kan het worden opgeslagen.

Betrouwbaar

Alleen al in Duitsland zijn er momenteel meer dan 9.500 biogasinstallaties. De gestaag groeiende productie van biomethaan maakt ons minder afhankelijk van geïmporteerde fossiele energie.

Duurzaam

Biomethaan wordt geproduceerd uit hernieuwbare grondstoffen of biomassa (zoals vloeibare mest, mest, rest- en afvalstoffen) en is dus een echt alternatief voor fossiele brandstoffen.

Afbeelding

Neem contact met ons op

Lippstädter Straße 54 Gebouw Businessdock F 48155 Münster


+49 176 57915277

Heb je advies nodig?

Stuur ons gerust een bericht



Wat is biomethaan?

Biomethaan is een hernieuwbaar gas dat wordt geproduceerd door biogas op te waarderen. Biogas wordt geproduceerd door de anaerobe vergisting van organisch materiaal zoals landbouwafval, biomassa, rioolslib en organische residuen. Door onzuiverheden zoals kooldioxide, waterstof en zwavelverbindingen te verwijderen, wordt het biogas opgewaardeerd tot biomethaan. Biomethaan bestaat voornamelijk uit methaan en kan worden gebruikt als hoogwaardige brandstof.

Meer lezen
biomethaan-agriportantie

Hoe wordt biomethaan geproduceerd?

De productie van biomethaan verloopt in verschillende stappen. Eerst wordt organisch materiaal verzameld dat als substraat dient voor anaerobe vergisting. Deze materialen kunnen bestaan uit landbouwresten zoals mest en drijfmest, energiegewassen zoals maïs of gras, voedselafval of organische resten van de industrie en huishoudens. Het substraat wordt vergist in een anaerobe omgeving (zonder zuurstof) in biogasinstallaties, waarbij biogas wordt geproduceerd. Het biogas wordt vervolgens opgewerkt om onzuiverheden te verwijderen en biomethaan te produceren.

Meer lezen
Plaatshouder afbeelding

Is biomethaan duurzaam?

Biomethaan is een duurzame energiebron. Het wordt geproduceerd door organische materialen zoals biomassa, afval en mest te vergisten. Vergeleken met fossiele brandstoffen vermindert biomethaan de CO2-uitstoot aanzienlijk door de koolstofkringloop te sluiten.
Meer lezen
biomethaan-duurzame-energie

Belangrijke vragen over biomethaan