Classificatie van substraten voor gecomprimeerd biomethaan

Ontwikkeling van de biomethaanprijs in Duitsland

De biomethaanmarkt in Duitsland zit al twee jaar in de lift. De markt wordt gekenmerkt door stijgende prijzen voor geïnjecteerd biogas. De drijvende kracht achter deze ontwikkeling is in de eerste plaats de invoering van de richtlijn hernieuwbare energie II (REDII) en een toegenomen belangstelling voor bio-LNG en deels bio-CNG. Dit resulteert in stijgende prijzen voor biomethaan, vooral uit landbouwmest en geavanceerde residuen. Deze zullen de komende jaren dubbel meetellen in het systeem van broeikasgasquota (BKG-quota) en bovendien een stap voorlopen op hernieuwbare grondstoffen (NawaRos) aan de inkomstenkant vanwege hun betere BKG-waarde. Dit maakt de productie van biogas interessanter en biedt nieuwe kansen voor exploitanten van biogasinstallaties buiten de EEG. De volgende gegevens zijn afkomstig van interviews met deelnemers aan de biomethaanmarkt en vormen slechts een steekproef van de totale markt. Deelnemers aan de biomethaanmarkt zijn bijvoorbeeld exploitanten van biogas feed-in installaties of bio-LNG vloeibaarmakingsinstallaties. agriportance kan de nauwkeurigheid van de biomethaanprijzen niet garanderen.

Wil je weten hoe je substraten voor gecomprimeerd biomethaan in de brandstofsector kunt beoordelen? Worden de substraten beschouwd als afvalmateriaal en zijn de substraten geavanceerd?

We willen je hierbij helpen.

Enerzijds kun je onze tool gebruiken om erachter te komen hoe je je substraten moet classificeren. Aan de andere kant vindt u een beslisboom om u te helpen beoordelen of substraten worden geclassificeerd als afvalmateriaal of als co-producten.

Substraat info

Progressief

Afvalmateriaal

Code

van landbouw

Beslisboom classificatiesubstraten


JA
GEEN
Verder

JA
GEEN

JA
GEEN

JA
GEEN

JA
GEEN

Als u uw substraten hier nog niet kunt vinden, neem dan gerust contact met ons op. We kunnen ook substraten voor je toevoegen die hier nog niet staan, maar waar je wel al informatie over hebt. Neem gerust contact met ons op.

Neem contact met ons op

Lippstädter Straße 54 Gebouw Businessdock F 48155 Münster


+49 176 57915277

Heb je advies nodig?

Stuur ons gerust een bericht