Inkomstenvergelijking biomethaan

Inkomstenvergelijking biomethaan

De brandstofsector voor biomethaan betreden of liever elektriciteit en warmte verkopen?
Elektriciteit wordt opgewekt uit biogas via warmtekrachtkoppeling (WKK). Warmtekrachtkoppeling kan worden beschreven als een thermodynamisch proces. Energie wordt omgezet in mechanische of elektrische energie en bruikbare warmte. Elektriciteit en warmte worden geproduceerd als nevenproducten.

Maar wat is biomethaan? En hoe wordt het gebruikt?

Biomethaan wordt geproduceerd door biogas op te waarderen. Tijdens het opwerkingsproces wordt het begeleidende gas kooldioxide gescheiden van het ruwe biogas. Hiervoor kunnen verschillende technische processen worden gebruikt. Het productgas dat het resultaat is van opwaardering wordt tijdens het proces ook gezuiverd van andere componenten. Het biomethaan dat op deze manier wordt geproduceerd, kan worden gelijkgesteld aan aardgas en aan het aardgasnet worden geleverd.

Bijgevolg kan biomethaan zonder aarzeling overal worden gebruikt waar anders aardgas wordt gebruikt. Biomethaan kan daarom worden gebruikt voor warmtekrachtkoppeling (WKK), directe warmteopwekking, materiaalgebruik in de chemische industrie en als brandstof in de vorm van Bio-CNG en Bio-LNG.
Daarom zijn er verschillende paden die je kunt bewandelen.

Betreden van de biomethaanbrandstofsector biedt u in dit opzicht goede vooruitzichten via de verkoop van biomethaan en de broeikasgasquota.

Je kunt onze tool voor het vergelijken van inkomsten gebruiken om een eerste schatting te krijgen of het betreden van de biomethaanbrandstofsector of het verkopen van elektriciteit en warmte voor jou de meest rendabele optie is:

Neem contact met ons op

LippstƤdter StraƟe 54 Gebouw Businessdock F 48155 MĆ¼nster


+49 176 57915277

Heb je advies nodig?

Stuur ons gerust een bericht