Drijfmest bonus calculator

Bereken de slurrybonus met onze calculator

Met de Richtlijn Hernieuwbare Energie II werd de mogelijkheid gecreëerd om negatieve emissies voor biomethaan bij te schrijven voor de brandstofsector via de vergisting van mest en drijfmest in biogasinstallaties. Momenteel moet de besparing individueel worden berekend voor mesthoeveelheden met een drogestofgehalte van 10% of minder. De mestbonuscalculator kan worden gebruikt om een eerste schatting te maken van de vermoedelijke besparingen voor het betreffende substraat. Hiervoor hoeven alleen het drogestofgehalte in %, de MJ per kg verse stof en de potentiële methaanopbrengst per ton verse stof in standaard kubieke meter te worden opgegeven.

Voer je waarden in de volgende calculator in om de verwachte slurrybonus te laten berekenen.

1- Substraat:

2- CO2eq krediet

TS inhoud %

Calorische waarde MJ/kg versgewicht

Energie per t substraat in MJ

Krediet gCO2eq per MJ energie

Krediet g CO2eq/t FM

3- Energie in teruggewonnen biomethaan

Methaanopbrengst in m3/t FM

Verwarmingswaarde/m3 Methaan in MJ

Calorische waarde/t FM in MJ

Besparingen in gCO2eq/MJ


Besparingen in gCO2eq/MJ

Neem contact met ons op

Lippstädter Straße 54 Gebouw Businessdock F 48155 Münster


+49 176 57915277

Heb je advies nodig?

Stuur ons gerust een bericht