Kalkylator för uppslamningsbonus

Beräkna slamtillägget med vår kalkylator

Med direktivet om förnybar energi II skapades möjligheten att få negativa utsläpp för biometan krediterat för bränslesektorn genom jäsning av gödsel och flytgödsel i biogasanläggningar. För närvarande måste besparingarna beräknas individuellt för gödselkvantiteter med en torrsubstanshalt på mindre än eller lika med 10%. Kalkylatorn för gödselbonus kan användas för att beräkna en första uppskattning av de förmodade besparingarna för respektive substrat. För detta ändamål behöver endast torrsubstansinnehållet i %, MJ per kg färskvara och det potentiella metanutbytet per ton färskvara i standardkubikmeter anges.

Ange dina värden i följande kalkylator för att få den förväntade slambonusen beräknad.

1- Substrat:

2- CO2ekv kredit

TS innehåll %

Värmevärde MJ/kg färskvikt

Energi per t substrat i MJ

Kredit gCO2ekv per MJ energi

Kredit g CO2ekv/t FM

3- Energi i återvunnen biometan

Metanutbyte i m3/t FM

Värmevärde/m3 Metan i MJ

Värmevärde/t FM i MJ

Besparingar i gCO2eq/MJ


Besparingar i gCO2eq/MJ

Kontakta oss

Lippstädter Straße 54 Businessdock Building F 48155 Münster


+49 176 57915277

Behöver du råd?

Skicka gärna ett meddelande till oss