Biometan - atrakcyjne paliwo dla transformacji mobilności

W Paliwo biometanowe przez agriportance GmbHZostaw komentarz

Elektryczność czy wodór jako czynniki napędzające mobilność neutralną dla klimatu? Agriportance skupia się jednak na alternatywnym paliwie, jakim jest biometan, z wielu powodów. Biometan jest produkowany z pozostałości organicznych, gnojowicy lub obornika. Rolnicy przetwarzają biometan z biogazu z biogazowni, który składa się z około 60 % metanu i 40 % CO2. W procesie uszlachetniania biometanu oddziela się CO2. W ...