Udržitelné palivo s ohledem na budoucnost: Bio-LNG a Bio-CNG

Na adrese Biometanové palivo od agriportance GmbHZanechat komentář

Bioplyn v nádrži: Řešení s udržitelným LNG a CNG V době klimatických změn a ubývajících fosilních zdrojů je hledání alternativních zdrojů energie stále naléhavější. Jednou ze slibných nabídek je bioplyn, který lze poskytovat v různých formách, jako je zkapalněný zemní plyn (LNG) a stlačený zemní plyn (CNG) pro sektor dopravy. Co přesně však LNG a CNG jsou a jak mohou být využity pro výrobu a distribuci ...

Biometan - atraktivní palivo pro přechod k mobilitě

Na adrese Biometanové palivo od agriportance GmbHZanechat komentář

Elektřina nebo vodík jako hnací síla klimaticky neutrální mobility? Agriportance se však mimo jiné z různých důvodů zaměřuje na alternativní palivo biometan. Biometan se vyrábí z organických zbytků, kejdy nebo hnoje. Zemědělci zpracovávají biometan z bioplynu z bioplynové stanice, který se skládá z přibližně 60 % metanu a 40 % CO2. V procesu zušlechťování biometanu se odštěpuje CO2. Při oddělování biometanu se z něj odštěpují dvě složky, a to ...