Biometan - et attraktivt brændstof til mobilitetsomstillingen

I Biomethan-brændstof af agriportance GmbHEfterlad en kommentar

El eller brint som drivkraft for klimaneutral mobilitet? Blandt andet. agriportance fokuserer dog på det alternative brændstof biometan af en række forskellige årsager. Biometan produceres af organiske restprodukter, gylle eller gødning. Landmænd forarbejder biometan fra biogassen i et biogasanlæg, som består af ca. 60 % metan og 40 % CO2. I opgraderingsprocessen for biometan fraspaltes CO2. I ...