Vilkårene og betingelserne blev sidst opdateret den juli 31, 2023

1. Introduktion

Disse vilkår og betingelser gælder for denne hjemmeside og for de transaktioner, der er relateret til vores produkter og tjenester. Du kan være bundet af yderligere kontrakter i forbindelse med dit forhold til os eller eventuelle produkter eller tjenester, som du modtager fra os. Hvis nogen bestemmelser i de yderligere kontrakter er i modstrid med nogen bestemmelser i disse vilkår, vil bestemmelserne i disse yderligere kontrakter kontrollere og have forrang.

2. Indbinding

Ved at registrere dig, få adgang til eller på anden måde bruge denne hjemmeside accepterer du hermed at være bundet af disse vilkår og betingelser, der er beskrevet nedenfor. Den blotte brug af denne hjemmeside indebærer kendskab til og accept af disse vilkår og betingelser. I nogle særlige tilfælde kan vi også bede dig om udtrykkeligt at acceptere.

3. Intellektuel ejendomsret

Vi eller vores licensgivere ejer og kontrollerer al ophavsret og andre intellektuelle ejendomsrettigheder på hjemmesiden og de data, oplysninger og andre ressourcer, der vises eller er tilgængelige på hjemmesiden.

3.1 Creative Commons

Indholdet på denne hjemmeside er tilgængeligt under en licens, medmindre andet er angivet.

4. Tredjeparts ejendom

Vores hjemmeside kan indeholde hyperlinks eller andre henvisninger til andre parters hjemmesider. Vi overvåger eller gennemgår ikke indholdet af andre parters hjemmesider, som der linkes til fra denne hjemmeside. Produkter eller tjenester, der tilbydes af andre websteder, er underlagt de gældende vilkår og betingelser for disse tredjeparter. Meninger, der udtrykkes, eller materiale, der vises på disse hjemmesider, deles eller godkendes ikke nødvendigvis af os.

Vi er ikke ansvarlige for privatlivspraksis eller indhold på disse websteder. Du bærer alle risici forbundet med brugen af disse websteder og eventuelle relaterede tredjepartstjenester. Vi påtager os intet ansvar for tab eller skade, uanset årsag, som følge af din videregivelse af personlige oplysninger til tredjeparter.

5 Ansvarlig brug

Ved at besøge vores hjemmeside accepterer du kun at bruge den til de tilsigtede formål og som tilladt i henhold til disse vilkår, eventuelle yderligere kontrakter med os og gældende love, regler og generelt accepteret onlinepraksis og retningslinjer for branchen. Du må ikke bruge vores hjemmeside eller tjenester til at bruge, offentliggøre eller distribuere materiale, der består af (eller er knyttet til) ondsindet computersoftware; bruge data indsamlet fra vores hjemmeside til direkte markedsføringsaktiviteter eller udføre systematiske eller automatiserede dataindsamlingsaktiviteter på eller i relation til vores hjemmeside.

Det er strengt forbudt at deltage i aktiviteter, der forårsager eller kan forårsage skade på webstedet, eller som forstyrrer ydeevnen, tilgængeligheden eller adgangen til webstedet.

6 Tilbagebetalings- og returneringspolitik

6.1 Fortrydelsesret

Du har ret til at trække dig ud af denne kontrakt inden for 14 dage uden at angive nogen grund.

For at udøve fortrydelsesretten skal du informere os om din beslutning om at trække dig ud af denne kontrakt ved en utvetydig erklæring (f.eks. et brev sendt med post, fax eller e-mail). Vores kontaktoplysninger kan findes nedenfor. Du kan bruge den vedhæftede model fortrydelsesformularmen det er ikke obligatorisk.

Hvis du benytter denne mulighed, vil vi straks sende dig en bekræftelse på modtagelsen af en sådan tilbagetrækning på et varigt medium (f.eks. via e-mail).

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender din meddelelse om din udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

6.2 Effekter af abstinenser

Hvis du fortryder denne aftale, refunderer vi dig alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af ekstra omkostninger som følge af dit valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilliget i noget andet; under alle omstændigheder pålægges du ingen gebyrer som følge af en sådan tilbagebetaling.

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

Bemærk venligst, at der er nogle juridiske undtagelser fra fortrydelsesretten, og at nogle varer derfor ikke kan returneres eller byttes. Vi giver dig besked, hvis det er tilfældet i netop dit tilfælde.

7. Indsendelse af idéer

Indsend ikke ideer, opfindelser, forfatterskaber eller andre oplysninger, der kan betragtes som din egen intellektuelle ejendom, som du gerne vil præsentere for os, medmindre vi først har underskrevet en aftale om den intellektuelle ejendom eller en fortrolighedsaftale. Hvis du videregiver det til os uden en sådan skriftlig aftale, giver du os en verdensomspændende, uigenkaldelig, ikke-eksklusiv, royaltyfri licens til at bruge, reproducere, gemme, tilpasse, udgive, oversætte og distribuere dit indhold i ethvert eksisterende eller fremtidigt medie.

Ophør af brug

Vi kan, efter eget skøn, til enhver tid ændre eller afbryde adgangen til, midlertidigt eller permanent, hjemmesiden eller enhver tjeneste derpå. Du accepterer, at vi ikke vil være ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for en sådan ændring, suspension eller afbrydelse af din adgang til eller brug af hjemmesiden eller noget indhold, som du måtte have delt på hjemmesiden. Du vil ikke være berettiget til nogen kompensation eller anden betaling, selv hvis visse funktioner, indstillinger og/eller noget indhold, du har bidraget med eller er kommet til at stole på, går permanent tabt. Du må ikke omgå eller omgå, eller forsøge at omgå eller omgå, nogen adgangsbegrænsende foranstaltninger på vores hjemmeside.

9 Garantier og ansvar

Intet i dette afsnit vil begrænse eller udelukke nogen garanti, der er underforstået ved lov, som det ville være ulovligt at begrænse eller udelukke. Denne hjemmeside og alt indhold på hjemmesiden leveres "som det er" og "som det er tilgængeligt" og kan indeholde unøjagtigheder eller typografiske fejl. Vi fraskriver os udtrykkeligt alle garantier af enhver art, hvad enten de er udtrykkelige eller underforståede, med hensyn til tilgængeligheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af indholdet. Vi giver ingen garanti for, at:

De følgende bestemmelser i dette afsnit gælder i det maksimale omfang, der er tilladt i henhold til gældende lov, og begrænser eller udelukker ikke vores ansvar med hensyn til ethvert spørgsmål, som det ville være ulovligt eller ulovligt for os at begrænse eller udelukke vores ansvar. Under ingen omstændigheder vil vi være ansvarlige for direkte eller indirekte skader (herunder eventuelle skader for tab af fortjeneste eller indtægter, tab eller korruption af data, software eller database, eller tab af eller skade på ejendom eller data), der er påført dig eller nogen tredjepart, som følge af din adgang til eller brug af vores hjemmeside.

10. Privatlivets fred

For at få adgang til vores hjemmeside og/eller tjenester, kan du blive bedt om at give visse oplysninger om dig selv som en del af registreringsprocessen. Du accepterer, at alle oplysninger, du giver, altid vil være nøjagtige, korrekte og opdaterede.

Vi har udviklet en politik, der tager højde for de bekymringer, du måtte have om privatlivets fred. For mere information, se venligst vores Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger og vores Cookie-politik.

11 Eksportrestriktioner / overholdelse af lovgivningen

Adgang til hjemmesiden fra områder eller lande, hvor indholdet eller køb af de produkter eller tjenester, der sælges på hjemmesiden, er ulovligt, er forbudt. Du må ikke bruge dette websted i strid med eksportlove og -bestemmelser i Tyskland.

Opgave 12

Du må ikke overdrage, overføre eller udlicitere nogen af dine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser, helt eller delvist, til nogen tredjepart uden vores forudgående skriftlige samtykke. Enhver påstået overdragelse i strid med dette afsnit vil være ugyldig.

13 Overtrædelse af disse vilkår og betingelser

Uden at det berører vores andre rettigheder i henhold til disse vilkår og betingelser, kan vi, hvis du på nogen måde overtræder disse vilkår og betingelser, træffe de foranstaltninger, som vi finder passende for at håndtere overtrædelsen, herunder midlertidigt eller permanent at suspendere din adgang til hjemmesiden, kontakte din internetudbyder for at anmode om, at de blokerer din adgang til hjemmesiden, og/eller indlede retssager mod dig.

14 Skadesløsholdelse

Du accepterer at skadesløsholde, forsvare og holde os skadesløse fra og mod alle krav, forpligtelser, skader, tab og udgifter i forbindelse med din overtrædelse af disse vilkår og betingelser og gældende love, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder og privatlivsrettigheder. Du vil straks refundere os for vores skader, tab, omkostninger og udgifter i forbindelse med eller som følge af sådanne krav.

15 Afkald

Undladelse af at håndhæve nogen af bestemmelserne i disse vilkår og betingelser og enhver aftale, eller undladelse af at udøve nogen mulighed for at opsige, skal ikke fortolkes som afkald på sådanne bestemmelser og skal ikke påvirke gyldigheden af disse vilkår og betingelser eller af enhver aftale eller nogen del deraf, eller retten til derefter at håndhæve hver eneste bestemmelse.

16 Sprog

Disse vilkår og betingelser skal udelukkende fortolkes og udlægges i overensstemmelse med Engelsk. Alle meddelelser og al korrespondance vil udelukkende blive skrevet på dette sprog.

17 Hele aftalen

Disse vilkår og betingelser, sammen med vores fortrolighedserklæring og cookie-politik, udgør hele aftalen mellem dig og agriportance GmbH i forbindelse med din brug af denne hjemmeside.

18 Lovvalg og jurisdiktion

Disse vilkår og betingelser er underlagt lovgivningen i Tyskland. Alle tvister i forbindelse med disse vilkår og betingelser skal afgøres af domstolene i Tyskland. Hvis en domstol eller anden myndighed finder, at en del af eller en bestemmelse i disse vilkår og betingelser er ugyldig og/eller ikke kan håndhæves i henhold til gældende lovgivning, vil en sådan del eller bestemmelse blive ændret, slettet og/eller håndhævet i det maksimale omfang, det er tilladt, så hensigten med disse vilkår og betingelser opfyldes. De øvrige bestemmelser vil ikke blive påvirket.

19 Kontaktoplysninger

Denne hjemmeside ejes og drives af agriportance GmbH.

Du kan kontakte os vedrørende disse vilkår og betingelser ved at skrive eller sende en e-mail til os på følgende adresse: moc.ecnatropirga@ofni
Lippstädter Straße 54
48155 Münster

20. download

Du kan også Download vores vilkår og betingelser som PDF.