Wyświetl post

Jakie czynniki wpływają na cenę biometanu?

W Biometan przez agriportance GmbH

Struktura cen biometanu jako biopaliwa jest procesem wielowarstwowym, na który wpływają różne czynniki kosztowe. Czynniki te obejmują koszty produkcji, koszty transportu, podatki i opłaty, a także marże zysku. Każda z tych pozycji kosztowych odgrywa decydującą rolę w określaniu ostatecznej ceny biometanu dla konsumenta oraz rentowności dla producenta i dostawcy. Koszty produkcji biometanu Produkcja biometanu jest ...

Jak kształtuje się cena biometanu?

W Biometan przez agriportance GmbH

Biometan, często określany jako odnawialny gaz ziemny lub zielony gaz, odgrywa ważną rolę w europejskim krajobrazie energetycznym. Gaz ten jest wytwarzany w procesie beztlenowej fermentacji materiałów organicznych. Mogą to być pozostałości roślinne, gnojowica, obornik, odpady rolnicze, odpady żywnościowe lub osady ściekowe. Biometan jest obiecującym rozwiązaniem dla zrównoważonych dostaw energii. Znaczenie rynku biometanu stale rośnie. Szczególnie w krajach o ...

Dlaczego niemiecki rynek biometanu jest tak interesujący: szczegółowa analiza

W Biometan, THG przez agriportance GmbH

Dlaczego niemiecki rynek biometanu jest tak interesujący: dogłębne spojrzenie Rynek biometanu wywołał w ostatnich miesiącach spore poruszenie. Gwałtowne skoki cen, intensywne dyskusje na temat limitu gazów cieplarnianych (GHG) w ramach Dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii (RED) III oraz ogólne ożywienie w branży spowodowane kryzysem energetycznym, wyraźnie pokazują, że niemiecki rynek biometanu jest bardziej ekscytujący niż kiedykolwiek. Ale co sprawia, że ...

Plan monitorowania w ramach SESTA

W Rolnictwo, Biometan przez agriportance GmbHZostaw komentarz

W tym artykule przyjrzymy się planowi monitorowania w ramach ustawy o handlu uprawnieniami do emisji paliw (BEHG) i dowiemy się, kogo on dotyczy i jakie wymagania z niego wynikają. Ponadto przyjrzymy się prezentacji DEHSt z 04.07.2023 r., aby uzyskać kompleksowy przegląd krajowego systemu handlu emisjami (nEHS) w Niemczech. Kogo to dotyczy? Ustawa o handlu uprawnieniami do emisji paliw (BEHG) ma wpływ na biometan, który podlega ...

Inwestowanie wpływu w sektorze rolnym

W Biometan przez agriportance GmbH

Wprowadzenie: Zmiany klimatu, bezpieczeństwo dostaw czy bioróżnorodność. Sektor rolniczy charakteryzuje się ciągłymi zmianami i stoi w obliczu coraz większej liczby nowych problemów, z którymi należy się zmierzyć. W rezultacie pojawiają się zarówno wyzwania związane z coraz większą liczbą przepisów, jak i wiele nowych możliwości wynikających z nowych pomysłów biznesowych. Wiele z tych pomysłów biznesowych dotyczy przede wszystkim zrównoważonego rozwoju. Logiczną konsekwencją takiego stanu rzeczy jest coraz większa liczba inwestorów ...