Bekijk bericht

Welke factoren beïnvloeden de prijs van biomethaan?

In Biomethaan door agriportance GmbH

De prijssamenstelling van biomethaan als biobrandstof is een gelaagd proces dat wordt beïnvloed door verschillende kostenfactoren. Deze factoren omvatten productiekosten, transportkosten, belastingen en heffingen en winstmarges. Elk van deze kostenposten speelt een doorslaggevende rol bij het bepalen van de uiteindelijke prijs van biomethaan voor de consument en de winstgevendheid voor de producent en leverancier. Productiekosten van biomethaan De productie van biomethaan is een ...

Hoe ontwikkelt de prijs van biomethaan zich?

In Biomethaan door agriportance GmbH

Biomethaan, vaak hernieuwbaar aardgas of groen gas genoemd, speelt een belangrijke rol in het Europese energielandschap. Dit gas wordt geproduceerd door anaerobe vergisting van organisch materiaal. Dit kunnen plantenresten, drijfmest, mest, landbouwafval, voedselresten of rioolslib zijn. Biomethaan is een veelbelovende oplossing voor een duurzame energievoorziening. Het belang van de biomethaanmarkt groeit gestaag. Vooral in landen met ...

Waarom de Duitse biomethaanmarkt zo interessant is: een diepgaande blik

In Biomethaan, THG door agriportance GmbH

Waarom de Duitse biomethaanmarkt zo interessant is: een diepgaande blik De biomethaanmarkt heeft de afgelopen maanden voor heel wat opschudding gezorgd. Met snelle prijssprongen, intense discussies over de broeikasgasquota onder de richtlijn hernieuwbare energie (RED) III en een algemene opleving in de industrie als gevolg van de energiecrisis, is het duidelijk dat de Duitse biomethaanmarkt spannender is dan ooit. Maar wat maakt het ...

Monitoringplan in het kader van SESTA

In Landbouw, Biomethaan door agriportance GmbHLaat een reactie achter

In dit artikel bekijken we het bewakingsplan in het kader van de wet op de handel in emissierechten voor brandstoffen (BEHG) en komen we te weten op wie dit betrekking heeft en welke eisen hieruit voortvloeien. Daarnaast bekijken we de DEHSt-presentatie van 04.07.2023 om een uitgebreid overzicht te krijgen van het nationale emissiehandelssysteem (nEHS) in Duitsland. Voor wie is dit van belang? De wet op de handel in emissierechten voor brandstoffen (BEHG) heeft gevolgen voor biomethaan, dat onderworpen is aan de ...

Impact investing in de landbouwsector

In Biomethaan door agriportance GmbH

Inleiding: Of het nu gaat om klimaatverandering, voorzieningszekerheid of biodiversiteit. De landbouwsector wordt gekenmerkt door voortdurende veranderingen en wordt geconfronteerd met steeds meer nieuwe problemen die moeten worden aangepakt. Als gevolg daarvan zijn er zowel uitdagingen door steeds meer regelgeving als veel nieuwe kansen door nieuwe bedrijfsideeën. Veel van deze bedrijfsideeën zijn vooral gericht op duurzaamheid. Als logisch gevolg daarvan betreden steeds meer impactinvesteerders de ...