Rozliczanie emisji gazów cieplarnianych w ramach systemu SURE-EU: innowacyjne podejście do zrównoważonego zarządzania energią 

W Uncategorized przez agriportance GmbH

Rozliczanie gazów cieplarnianych (GHG) zyskało na znaczeniu w ostatnich latach w celu oceny wpływu działalności człowieka na klimat i opracowania skutecznych strategii łagodzących. Różne systemy, takie jak REDcert, ISCC i system SURE-EU, oferują różne podejścia do rozliczania emisji gazów cieplarnianych. Niniejszy artykuł techniczny koncentruje się na systemie SURE-EU i analizuje jego rolę, korzyści i różnice w stosunku do innych systemów rachunkowości, takich jak REDcert i ISCC. ...

Struktura i przykłady obliczeń bilansu gazów cieplarnianych zgodnie z systemem SURE-EU

W Uncategorized przez agriportance GmbHZostaw komentarz

Wyjaśnienie, struktura i zakres bilansu gazów cieplarnianych Zgodnie z wymogami RED II, redukcja emisji gazów cieplarnianych przy produkcji ciepła i energii elektrycznej z paliw z biomasy w zakładach oddanych do użytku od 2021 r. musi wynosić 70%. Oznacza to, że wykorzystanie paliw z biomasy w przeciwieństwie do paliw kopalnych, takich jak olej napędowy, w produkcji energii elektrycznej i ciepła musi skutkować co najmniej 70% ...