Započítávání skleníkových plynů v rámci systému SURE-EU: inovativní přístup k udržitelnému hospodaření s energií 

Na adrese Nezařazené od agriportance GmbH

Účtování skleníkových plynů (GHG) získalo v posledních letech na významu pro posouzení dopadu lidské činnosti na klima a pro vypracování účinných strategií zmírňování dopadů. Různé systémy, jako je REDcert, ISCC a systém SURE-EU, nabízejí různé přístupy k účtování skleníkových plynů. Tento odborný článek se zaměřuje na systém SURE-EU a zkoumá jeho úlohu, přínosy a rozdíly oproti jiným systémům účtování, jako jsou REDcert a ISCC. ...

Struktura a příklady výpočtu bilance skleníkových plynů podle systému SURE-EU

Na adrese Nezařazené od agriportance GmbHZanechat komentář

Vysvětlení, struktura a rozsah bilance skleníkových plynů Podle požadavků RED II musí být snížení emisí skleníkových plynů při výrobě tepla a elektřiny z paliv z biomasy v zařízeních uvedených do provozu od roku 2021 70%. To znamená, že používání paliv z biomasy na rozdíl od fosilních paliv, jako je motorová nafta, při výrobě elektřiny a tepla musí vést ke snížení emisí skleníkových plynů nejméně o 70% ...