Bæredygtigt, fremtidssikret brændstof: Bio-LNG og Bio-CNG

I Biomethan-brændstof af agriportance GmbHEfterlad en kommentar

Biogas i tanken: En løsning med bæredygtig LNG og CNG I en tid med klimaforandringer og faldende fossile ressourcer bliver søgningen efter alternative energikilder mere og mere presserende. Et af de lovende bud er biogas, som kan leveres i forskellige former, f.eks. flydende naturgas (LNG) og komprimeret naturgas (CNG) til transportsektoren. Men hvad er LNG og CNG egentlig, og hvordan kan de ...

Biometan - et attraktivt brændstof til mobilitetsomstillingen

I Biomethan-brændstof af agriportance GmbHEfterlad en kommentar

El eller brint som drivkraft for klimaneutral mobilitet? Blandt andet. agriportance fokuserer dog på det alternative brændstof biometan af en række forskellige årsager. Biometan produceres af organiske restprodukter, gylle eller gødning. Landmænd forarbejder biometan fra biogassen i et biogasanlæg, som består af ca. 60 % metan og 40 % CO2. I opgraderingsprocessen for biometan fraspaltes CO2. I ...