Övervakningsplan inom ramen för SESTA

I Jordbruk, Biometan av agriportance GmbHLämna en kommentar

I den här artikeln kommer vi att titta på övervakningsplanen enligt lagen om handel med utsläppsrätter för bränslen (BEHG) och ta reda på vem som påverkas av den och vilka krav som följer av den. Dessutom kommer vi att titta på DEHSt-presentationen av 04.07.2023 för att få en omfattande översikt över det nationella utsläppshandelssystemet (nEHS) i Tyskland. Vem berörs? Lagen om handel med utsläppsrätter för bränslen (BEHG) har en inverkan på biometan, som är föremål för ...