Det här avtrycket uppdaterades senast den december 15, 2023.

Aegaren till denna webbplats är:

agriportance GmbH
Lippstädter gata 54
Business Dock Byggnad F
48155 Münster
Tyskland
E-post: info@agriportance.com
Telefonnummer: +49 179 6121547
MOMSREGISTRERINGSNUMMER: DE343514396

Den lagliga företrädaren (de lagliga företrädarna) för agriportance GmbH:

Henning Dicks

1. alla män

1.1 Vi är registrerade på Industri & Handelskammer med licens- eller registreringsnummer:

Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en skiljenämnd för konsumenttvister.

2. ytterligare information

Källhänvisningar till bilder och grafik som används:
https://www.canva.com
https://stock.adobe.com