Denna integritetspolicy uppdateras senast den december 15, 2023 och följande för medborgare och lagligt permanent bosatta i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz.

I denna sekreterarpolicy redogör vi för vad vi har gjort med den information som vi har fått via https://agriportance.com/sv. Vi är överens om att du bör läsa denna rapport noggrant. Under din behandling kommer vi att kunna hjälpa dig med skyddet av dina personuppgifter. Det innebär bland annat att:

 • vi är ansvariga för systemen för behandling av personuppgifter. Detta ska ske i enlighet med denna integritetspolicy;
 • Vi åtar oss att begränsa vår hantering av personuppgifter till endast de personuppgifter som krävs för legitima ändringar;
 • Vi skulle vilja använda denna information för att behandla personuppgifterna i det fall informationen behövs;
 • vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna och har krävt detta av de parter som hanterar personuppgifterna för våra ändamål;
 • vi respekterar din rätt att få tillgång till dina personuppgifter eller att korrigera eller ändra dem.

Om du har en annan åsikt eller vill veta exakt vad du vill, kommer vi att kontakta dig.

1. System, utrustning och lagringstid

Vi kan samla in eller skicka personuppgifter till dig för ett avtalssystem som är kopplat till din affärsverksamhet och som kan omfatta följande: (klicka för att expandera)

2. delning med andra parter

Vi delar eller avslöjar endast dessa uppgifter till bearbetningsföretag i följande syften:

3. kakor

Vår webbplats använder cookies. För mer information om cookies, se vår Policy för kakor

4. Praxis för utlämnande av information.

Vi är inte ansvariga för personuppgifterna om vi är skyldiga att läsa från lagen eller domstolens beslut, som anges på ett papper, i vilket fall lagen kan innehålla andra bestämmelser, för att tillhandahålla information eller för ett uttalande från en person som representerar allmänheten.

Om din webbplats eller organisation är över, säljs eller är inblandad i en sammanslagning eller ett förvärv kan dina uppgifter avslöjas för våra rådgivare och eventuella potentiella köpare och överlämnas till de nya ägarna.

Vi har ingått ett databehandlingsavtal med Google.

Vi blockerar uppgifter om fullständiga IP-adresser.

5. säkerhet

Vi har vidtagit åtgärder för att skydda personuppgifter. Vi har klargjort säkerhetsåtgärderna för att begränsa missbruk och obehörig åtkomst till personuppgifter. Detta för att säkerställa att endast nödvändiga personer har tillgång till informationen, att tillgången till informationen är skyddad och att säkerhetsreglerna följs.

6. Tredje-parts webbplatser

Denna integritetspolicy gäller inte för webbplatser från tredje part som är anslutna till vår webbplats via en länk. Vi kan inte garantera att dessa tredje parter har sina personuppgifter i en lämplig eller säker form. Vi samtycker till att du läser denna webbplats integritetspolicy när du ändrar denna webbplats.

7. Ändring av denna integrationspolitik.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Vi rekommenderar att du läser denna integritetspolicy regelbundet för att vara medveten om eventuella ändringar. Vi kommer dessutom att aktivt informera dig när det är möjligt.

8 Tillgång till och ändring av dina uppgifter

Om du har en fråga eller vill ställa en personlig fråga vill vi att du kontaktar oss. Du kan kontakta oss med hjälp av den information som tillhandahålls. Du har rätt att göra detta:

 • Du har rätt att få veta vilka myndigheter som ansvarar för skyddet av personuppgifter, hur länge du måste ha med dem att göra och hur länge du måste spara.
 • Rätt tillgång: Du har rätt att tillgång till dina personuppgifter som vi känner till.
 • Rätt till rättelse: Du har rätt att komplettera, korrigera, få dina personuppgifter raderade eller blockerade när du vill.
 • Om du vill behandla den information du har fått har du rätt att annullera denna information och återlämna personuppgifterna till läkaren.
 • Rätt att överföra dina uppgifter: Du har rätt att begära ut alla dina personuppgifter från den personuppgiftsansvarige och överföra dem i sin helhet till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt att invända: Du kan invända mot behandlingen av dina uppgifter. Du måste göra detta om du inte känner dig motiverad att göra det.

Se till att du alltid tydligt anger vem du är, så att vi kan vara säkra på att vi inte änderrar eller raderar uppgifter om fel person.

9. Inlämning av klagomål

Om du inte är nöjd med hur vi har hanterat (ett klagomål om) behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten.

10. kontaktuppgifter

agriportance
Lippstädter gata 54
Business Dock Byggnad F
48155 Münster
Tyskland
Webbplats: https://agriportance.com/sv
E-post: info@agriportance.com
Telefonnummer: +49 179 6121547

Bilaga

Complianz | The Privacy Suite för WordPress

Denna webbplats använder Complianz Privacy Suite för WordPress för att samla in samtyckesregister. För denna funktion anonymiseras din IP-adress och lagras i vår databas. För mer information, vänligen se Complianz Integritetspolicy.