agriportance har åtagit sig att hålla denna webbplats uppdaterad och korrekt. Om du ändå skulle stöta på något som är felaktigt eller inaktuellt skulle vi uppskatta om du kunde meddela oss detta. Vänligen ange var på webbplatsen du läste informationen. Vi kommer sedan att titta på detta så snart som möjligt. Vänligen skicka ditt svar via e-post till: info@agriportance.com.

Jordbrukstjänsten skall tillhandahålla alla nödvändiga incitament för att skydda sitt system mot alla former av obehörig användning. Jordbrukstjänsten skall tillhandahålla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för denna förändring, med vederbörlig hänsyn till den senaste tekniken. Företaget skall inte hållas ansvarigt för direkta och/eller indirekta förluster som en ändring av webbplatsen kan orsaka genom att dess system ändras på något sätt.

agriportance tar inget ansvar för innehållet på webbplatser som det finns en hyperlänk eller annan hänvisning till eller från. Produkter eller tjänster som erbjuds av tredje part skall omfattas av dessa tredje parters villkor.

Alla immateriella rättigheter till ägande på denna webbplats tillhör tredje part som har placerat sig i ägande eller från jordbrukssektorn har fått en förändring av ägandet.

Kopiering, utskrift och all annan användning av detta material är inte tillåten utan skriftligt medgivande från jordbruksmyndigheten, utom och endast när det gäller bestämmelserna i gällande lagstiftning (t.ex. rätten att citera), om inte annat anges.

Om du har problem med tillgängligheten på webbplatsen ska du inte kontakta oss.