Biometan - attraktivt bränsle för övergången till mobilitet

I Biometan som bränsle av agriportance GmbHLämna en kommentar

El eller vätgas som drivkraft för klimatneutral mobilitet? Bland annat. agriportance fokuserar dock på det alternativa bränslet biometan av en mängd olika skäl. Biometan framställs av organiska restprodukter, gödsel eller stallgödsel. Lantbrukare bearbetar biometan från biogas från en biogasanläggning, som består av cirka 60 % metan och 40 % CO2. I uppgraderingsprocessen för biometan avskiljs CO2. I ...