Duurzame, toekomstbestendige brandstof: Bio-LNG en Bio-CNG

In Biomethaan brandstof door agriportance GmbHLaat een reactie achter

Biogas in de tank: een oplossing met duurzame LNG en CNG

In tijden van klimaatverandering en afnemende fossiele bronnen wordt de zoektocht naar alternatieve energiebronnen steeds dringender. Een van de veelbelovende mogelijkheden is biogas, dat in verschillende vormen kan worden geleverd, zoals vloeibaar aardgas (LNG) en gecomprimeerd aardgas (CNG) voor de transportsector. Maar wat zijn LNG en CNG precies en hoe kunnen ze bijdragen aan duurzaamheid? In deze blogpost bekijken we deze twee kernproducten.

Wat is biogas?

Biogas is een brandbaar gas dat wordt geproduceerd door de anaerobe (zuurstofloze) afbraak van organisch materiaal zoals plantaardig afval, mest of voedselresten. Het bestaat voornamelijk uit methaan en kan direct worden gebruikt als brandstof of om elektriciteit op te wekken. In aangepaste vorm kan het ook dienen als CNG of LNG om voertuigen aan te drijven.

DuurzaamLNG: Vloeibaar aardgas

LNG, of Liquified Natural Gas, is aardgas dat is afgekoeld tot zeer lage temperaturen (ongeveer -162 graden Celsius) om het vloeibaar te maken. Dit heeft als voordeel dat het een veel kleiner volume heeft en daarom efficiënter kan worden getransporteerd en opgeslagen. Zodra LNG zijn bestemming bereikt, kan het worden hervergast en gebruikt als aardgas of als brandstof in voertuigen.

Voordelen van duurzaam LNG:

  • Lagere emissies dan diesel of benzine
  • Efficiëntere opslag en transport
  • Hoge energiedichtheid

CNG: Gecomprimeerd bio-aardgas

CNG, of gecomprimeerd aardgas, is aardgas dat onder hoge druk is gecomprimeerd (ongeveer 200-250 bar). Het wordt gasvormig opgeslagen en direct gebruikt als brandstof voor voertuigen.

Voordelen van duurzaam CNG:

  • Lagere uitstoot van broeikasgassen vergeleken met andere fossiele brandstoffen
  • Kostenefficiëntie
  • Veilig in gebruik (minder ontvlambaar dan andere brandstoffen)

Biogas als LNG en CNG

Met speciale zuiveringsprocessen kan biogas worden opgewaardeerd tot de kwaliteit van aardgas. Het opgewerkte biogas kan dan beschikbaar worden gemaakt in de vorm van duurzaam CNG of LNG. Op deze manier kan biogas helpen om de koolstofvoetafdruk van transport en industrie aanzienlijk te verminderen.

Duurzaamheid en het milieu

Aangezien biogas wordt geproduceerd uit hernieuwbare bronnen zoals afval of bijproducten van de landbouw, is het een duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen. Biogas kan lokaal worden geproduceerd, waardoor transportafstanden en -kosten worden beperkt. Het kan ook bijdragen aan de circulaire economie, aangezien het wordt geproduceerd uit afvalproducten.

De toekomst vormgeven met Bio-LNG en Bio-CNG

Zowel Bio-LNG als Bio-CNG bieden aanzienlijke voordelen op het gebied van efficiëntie en emissies. Door biogas als grondstof te gebruiken, kan hun duurzaamheid nog verder worden verhoogd. Ze bieden dus een veelbelovende mogelijkheid om de transportsector duurzamer te maken en bij te dragen aan het tegengaan van klimaatverandering.

Lees ook ons artikel Biomethaan - aantrekkelijke brandstof voor de mobiliteitstransitie

Laat een reactie achter