Massabalans creëren

Het massabalanssysteem speelt een centrale rol in het duurzaamheidssysteem en dient als verbindend element tussen claims of beweringen over grondstoffen, tussenproducten en eindproducten. Het zorgt voor de geloofwaardigheid en controleerbaarheid van duurzaamheidsclaims in de hele productie- en toeleveringsketen. Volgens Richtlijn (EU) 2018/2001 zijn marktdeelnemers die duurzame vloeibare biomassa, biobrandstoffen en biomassabrandstoffen gebruiken, verplicht om een massabalanssysteem te gebruiken en aan de relevante regels te voldoen. Het is van groot belang dat de regels zoals uiteengezet in artikel 26 en 27 van de richtlijn correct worden toegepast en niet worden omzeild.

Bij agriportance stellen we een massabalans op voor je biogasinstallatie.

Neem contact met ons op

Lippstädter Straße 54 Gebouw Businessdock F 48155 Münster


+49 176 57915277

Heb je advies nodig?

Stuur ons gerust een berichtwat-is-massa-balanceren

Uitbalanceren van de massa: Het systeem

Het massabalanssysteem is nodig in verschillende systemen waar de duurzaamheid van grondstoffen, tussenproducten en eindproducten moet worden gecontroleerd. Het dient als hulpmiddel om de herkomst en aard van grondstoffen geloofwaardig te maken en om ervoor te zorgen dat duurzaamheidsdoelen in de hele waardeketen worden bereikt.

Het massabalanssysteem vereist de betrokkenheid van verschillende actoren op elke locatie. De eerste inzamelaars zijn bedrijven die biomassa kopen en doorverkopen van telers/producenten of inzamelpunten die afval/resten ontvangen van opwekkingsactiviteiten. Ook verwerkingsbedrijven zoals oliefabrieken, biodiesel- en ethanolfabrieken, raffinaderijen en biogasinstallaties die methaantankstations bevoorraden, spelen een belangrijke rol. Verder zijn leveranciers stroomopwaarts en stroomafwaarts van de eindinterface betrokken, zoals handelaren in ruw biogas of gasbedrijven die biomethaan kopen en doorverkopen.

Uw voordelen: Laat een massabalans opstellen

Laat je massabalans professioneel opstellen
  • betrouwbare boekhouding
  • Betrouwbare detectie van de massa's
  • persoonlijke contacten
  • betrouwbare berekening

snelle berekening

Profiteer van expertise

Kosten besparen op de lange termijn

Professioneel opstellen van de balansen

Andere diensten aangeboden door agriportance.

broeikasgasbalans

Broeikasgasbalansen


Heb je een BKG-boekhouding nodig? Ontdek het hier:

Meer informatie
training-seminars-agriportage

Seminars en trainingen


Heb je training nodig voor jou en je team? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie:

Meer informatie
handboek-audit-duurzaamheid-certificering

Controlehandleiding


Wilt u LCO2 verkopen? Wij bemiddelen uw LCO2-hoeveelheden snel en winstgevend.

Meer informatie

Informatie over de massabalans of massabalancering van biogasinstallaties