agriportance doet er alles aan om deze site actueel en accuraat te houden. Als je vragen hebt die onduidelijk of onjuist zijn, laat het ons dan weten. Vraag waar je de informatie op de site hebt gelezen. We proberen zo snel mogelijk contact met u op te nemen. Stuur uw reactie per e-mail naar: info@agriportance.com.

agriportance doet er alles aan om haar systemen te beveiligen tegen elke vorm van opzettelijk gebruik. agriportance zal daartoe passende technische en organisatorische maatregelen nemen, conform onder meer de standaarden van de techniek. Zij is echter niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, geleden door een gebruiker van de site, die ontstaat als gevolg van het onrechtmatige gebruik van haar systemen door een derde partij.

agriportance aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Door hen aangeboden producten of diensten zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van de betreffende partijen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op inhoud van deze site berusten bij derden die de inhoud zelf hebben geplaatst of van wie agriportance een gebruikerslicentie heeft verkregen.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van agriportance, behalve en alleen voor zover anders bepaald in voorschriften van dwingend recht (zoals het recht om te citeren), tenzij specifieke inhoud anders voorschrijft.

Als u vragen of problemen heeft met de toegankelijkheid van de site, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.