Interesse in een biomethan?

Hebt u vragen over het thema Biomethan? Bent u begunstiger van een biogasinstallatie of wilt u een biomethan kopen? Spreek ons onverbiddelijk aan

Kontakt

Ontwikkeling van biomethaantarieven | De Biomethaan prijs ticker

ONTWIKKELING VAN DE BIOMETHAANPRIJS IN DUITSLAND 

De biomethaanmarkt in Duitsland zit al jaren in de lift. De markt wordt gekenmerkt door door stijgende prijzen voor biogas dat aan het net wordt geleverd. De drijvende kracht achter deze koers is in de eerste plaats de introductie van de Hernieuwbaar Energie Richtlijn II (REDII) en een toegenomen interesse in bio-LNG en deels bio-CNG. Dit resulteert in de toegenomen Prijzen voor biomethaan, voornamelijk uit landbouwmest en geavanceerde residuen. Deze zullen de komende jaren dubbel worden geteld in het systeem van broeikasgasquota (BKG-quota) en zullen bovendien, vanwege de betere BKG-waarde, superieur zijn aan hernieuwbare grondstoffen (NawaRos) is een stap verder aan de inkomstenkant. Dit maakt de productie van biogas interessanter en biedt nieuwe mogelijkheden voor exploitanten van biogasinstallaties, weg van der energieopwekking in de EEG. De volgende gegevens zijn afkomstig van interviews met deelnemers aan de biomethaanmarkt en vormen slechts een steekproef van de totale markt. Deelnemers aan de biomethaanmarkt zijn bijvoorbeeld exploitanten van terugleverinstallaties voor biogas of vloeibaarmakingsinstallaties voor bio-LNG. De agriportance kan de nauwkeurigheid van de prijzen voor biomethaan niet garanderen. 

Biomethaan Prijsontwikkeling voor leveringscontracten met een looptijd van 6 jaar vanaf 2025 Landbouwmeststoffen dubbel tellen 

De prijs voor biomethaan uit mest wordt hieronder weergegeven. Deze is gebaseerd op een broeikasgaswaarde (GHG-waarde) van -100 gr CO2eq/ MJ die realistisch gezien kan worden bereikt via de REDII en geldt voor een 6 jaar oud Leveringscontract dat begint in januari 2025. De prijs is inclusief mogelijke dubbeltelling van geavanceerd biomethaan.  


Biomethaan Prijsontwikkeling voor leveringscontracten met een looptijd van 6 jaar vanaf 2025 Reststoffen Dubbeltelling 

Biomethaan geproduceerd uit geavanceerde residuen, heeft ook in het verleden Prijs veranderd. In de grafiek is de prijs gebaseerd op een broeikasgasemissiewaarde die realistisch gezien kan worden bereikt door de REDII van +5.10 gr CO2eq/ MJ voor een 6-jaarcontract voor levering vanaf januari 2025 afgebeeld. Mogelijke dubbeltelling van geavanceerd biomethaan is inbegrepen in de prijs.   

Biomethaan Prijsontwikkeling voor leveringscontracten met 6-jaar termijn van 2025 NawaRos 

NawaRoBiomethaan wordt voornamelijk gebruikt in biomethaan-WKK's die EEG-compensatie ontvangen. Afhankelijk van de EEG en bonussen kunnen er afwijkingen in de prijs optreden. Het volgende is een weergave gebaseerd op een 6-jarig leveringscontract en werd ook in januari ondertekend. 2025 begint. 


Neem contact met ons op

Lippstädter Straße 54 Gebouw Businessdock F 48155 Münster


+49 176 57915277

Heb je advies nodig?

Stuur ons gerust een bericht