Wat is vloeibaar kooldioxide (LCO2)?

In Uncategorized door agriportance GmbHLaat een reactie achter

Biogas wordt geproduceerd door de microbiële afbraak van stoffen onder anoxische omstandigheden. Het bestaat uit ongeveer 54 % methaan en 40 % kooldioxide (CO2).  

CO2 is kleurloos en reukloos en wordt bijvoorbeeld geproduceerd bij de verbranding van koolstofhoudende materialen, de productie van meststoffen en fermentatie. 

Welke voorwaarden moet ik creëren om mijn vloeibare CO2 te kunnen verkopen?

Verontreinigingen vormen een probleem bij het gebruik van CO2 uit biomethaan. Speciaal hiervoor is een Europese industriële norm opgesteld. Het initiatief hiertoe werd genomen door de European Industrial Gases Association. 

De norm (EIGA DOC 70/17) regelt limieten voor onzuiverheden in het ppm-bereik, herkomst en verificatie. Daarnaast vereist de Eiga-norm risicoanalyses voor voedselveiligheid en beheersystemen voor voedselveiligheid, die ook de fermentatie van substraten omvatten. In overeenstemming met de wettelijke vereisten moet elke leverancier een HACCP-systeem (Hazard Analysis Critical Control Points) implementeren. Dit is een gevarenanalyse waarin kritische controlepunten worden geïdentificeerd (EIGA Doc 70/17 (EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION AISBL)).

Wat zijn de marketingcriteria voor mijn vloeibare CO2?

  • De samenstelling >99,97 Vol.% CO2 
  • Voedselkwaliteit volgens EIGA 70/17
  • Druk ca. 20 bar (g)
  • Temperatuur ongeveer -30 °C
  • Drukdauwpunt > -55°C

Hoe vindt de verwerking en het transport van CO2 plaats?

De CO2 wordt opgevangen tijdens de verwerking van biogas, gezuiverd en vloeibaar gemaakt in een CO2-installatie.  
Voor het vloeibaarmakingsproces is een compressor nodig die het CO2 zodanig comprimeert dat het verandert in de vloeibare aggregatietoestand. 

De CO2 kan dan in speciale tankwagens aan de industrie worden geleverd voor verder gebruik in plaats van ongebruikt in de atmosfeer terecht te komen. 

Wat is het financiële voordeel van CO2-afvang en LCO2-productie?

Om de verkoop van CO2 financieel lonend te maken, moet er minstens 2.500-5.000 ton/jaar worden geproduceerd en moet er aandacht worden besteed aan de marktomgeving (informatie van marktdeelnemers). Als er wordt gekocht van een grote regionale koper, kunnen prijzen tot 50 €/ton worden bereikt. Er moet rekening mee worden gehouden dat er in vergelijking met de wintermaanden in de zomermaanden een aanzienlijk grotere vraag naar CO2 van grootverbruikers op de markt is. Dit komt door het toegenomen verbruik van bijvoorbeeld koolzuurhoudende dranken, droogijs en koelmiddelen.

Hoe worden emissiebesparingen bereikt door afvang en hergebruik van koolstof?

De CO2-reductie wordt de broeikasgasreductiequota (GHG-quota) genoemd. Producenten van fossiele brandstoffen zijn wettelijk verplicht om hun broeikasgassen te verminderen. Als ze dit niet in de vereiste mate kunnen bereiken, moeten ze boetes betalen als compensatie. Dit wordt weergegeven als een percentage en verklaart de afzet van duurzame brandstoffen in verhouding tot het totale volume (inclusief fossiele brandstoffen). Momenteel bedraagt het broeikasgasquotum 7% en dit zal naar verwachting binnen 8 jaar stijgen tot 25% in 2030 (https://ibbk-biogas.com/thg-quote, 11.08.2022).

Welke rol speelt de richtlijn hernieuwbare energie II (Red II)?

Welke soorten substraten in de biogasinstallatie worden ingevoerd, speelt een belangrijke rol in de vergoeding. Er moet voor worden gezorgd dat niet alleen NawaRo's worden gebruikt, maar ook geavanceerde substraten zoals vloeibare mest/mest. Of het een duurzame biobrandstof is, werd gedefinieerd in RED II.  
Carbon Capture Utilization (CCU) of Carbon Capture Recycling (CCR) of Carbon Capture Storage (CCS) voegt een bonus toe aan de BKG-balans in de vorm van negatieve emissies. De gemiddelde BKG-waarde van mest is bijvoorbeeld -100 g CO2/ MJ. Als CO2 vloeibaar wordt gemaakt, komt daar nog eens -30 tot 50 g CO2/ MJ bij. Hier is een individuele berekening van de besparingen vaak zinvol.  

Laat een reactie achter