Hållbart, framtidssäkert bränsle: Bio-LNG och Bio-CNG

I Biometan som bränsle av agriportance GmbHLämna en kommentar

Biogas i tanken: En lösning med hållbar LNG och CNG I tider av klimatförändringar och minskande fossila resurser blir sökandet efter alternativa energikällor allt mer angeläget. Ett av de lovande alternativen är biogas, som kan tillhandahållas i olika former, till exempel som flytande naturgas (LNG) och komprimerad naturgas (CNG) för transportsektorn. Men vad är egentligen LNG och CNG, och hur kan de...

Biometan - attraktivt bränsle för övergången till mobilitet

I Biometan som bränsle av agriportance GmbHLämna en kommentar

El eller vätgas som drivkraft för klimatneutral mobilitet? Bland annat. agriportance fokuserar dock på det alternativa bränslet biometan av en mängd olika skäl. Biometan framställs av organiska restprodukter, gödsel eller stallgödsel. Lantbrukare bearbetar biometan från biogas från en biogasanläggning, som består av cirka 60 % metan och 40 % CO2. I uppgraderingsprocessen för biometan avskiljs CO2. I ...