Varför den tyska marknaden för biometan är så intressant: en djupgående analys

I Biometan, THG av agriportance GmbH

Varför den tyska biometanmarknaden är så intressant: En djupdykning Biometanmarknaden har orsakat en hel del uppståndelse under de senaste månaderna. Med snabba prisökningar, intensiva diskussioner om kvoten för växthusgaser enligt direktivet om förnybar energi (RED) III och ett allmänt uppsving i branschen på grund av energikrisen, är det tydligt att den tyska biometanmarknaden är mer spännande än någonsin. Men vad är det som gör den ...