Drivhusgasregnskab under SURE-EU-ordningen: en innovativ tilgang til bæredygtig energistyring 

I Ikke kategoriseret af agriportance GmbH

Regnskaber for drivhusgasser (GHG) er blevet vigtigere i de senere år for at vurdere de menneskelige aktiviteters indvirkning på klimaet og for at udvikle effektive afbødningsstrategier. Forskellige systemer som REDcert, ISCC og SURE-EU-systemet tilbyder forskellige tilgange til drivhusgasregnskaber. Denne tekniske artikel fokuserer på SURE-EU-systemet og undersøger dets rolle, fordele og forskelle fra andre regnskabssystemer som REDcert og ISCC. ...

Struktur og eksempler på beregning af en drivhusgasbalance i henhold til SURE-EU-systemet

I Ikke kategoriseret af agriportance GmbHEfterlad en kommentar

Forklaring, opbygning og omfang af et drivhusgasregnskab Ifølge kravene i RED II skal drivhusgasreduktionen for produktion af varme og el fra biomassebrændsler i anlæg, der sættes i drift fra 2021 og frem, være 70%. Det betyder, at brugen af biomassebrændsler i modsætning til fossile brændsler som diesel i produktionen af elektricitet og varme skal resultere i mindst 70% ...