Broeikasgasboekhouding in het kader van de SURE-EU-regeling: een innovatieve benadering van duurzaam energiebeheer 

In Uncategorized door agriportance GmbH

De boekhouding van broeikasgassen (BKG) is de laatste jaren belangrijker geworden om de impact van menselijke activiteiten op het klimaat in te schatten en efficiënte mitigatiestrategieën te ontwikkelen. Verschillende systemen zoals REDcert, ISCC en het SURE-EU systeem bieden verschillende benaderingen van broeikasgasboekhouding. Dit technische artikel richt zich op het SURE-EU systeem en onderzoekt de rol, voordelen en verschillen met andere boekhoudsystemen zoals REDcert en ISCC. ...

Structuur en voorbeelden van de berekening van een BKG-balans volgens het SURE-EU-systeem

In Uncategorized door agriportance GmbHLaat een reactie achter

Uitleg, structuur en reikwijdte van een BKG-balans Volgens de vereisten van RED II moet de BKG-reductie voor de productie van warmte en elektriciteit uit biomassabrandstoffen in installaties die vanaf 2021 in gebruik worden genomen 70% bedragen. Dit betekent dat het gebruik van biomassabrandstoffen in tegenstelling tot fossiele brandstoffen zoals diesel bij de productie van elektriciteit en warmte moet resulteren in ten minste 70% ...