Waarom de Duitse biomethaanmarkt zo interessant is: een diepgaande blik

In Biomethaan, THG door agriportance GmbH

Waarom de Duitse biomethaanmarkt zo interessant is: een diepgaande blik De biomethaanmarkt heeft de afgelopen maanden voor heel wat opschudding gezorgd. Met snelle prijssprongen, intense discussies over de broeikasgasquota onder de richtlijn hernieuwbare energie (RED) III en een algemene opleving in de industrie als gevolg van de energiecrisis, is het duidelijk dat de Duitse biomethaanmarkt spannender is dan ooit. Maar wat maakt het ...

agriportance: Het verhaal van een jong bedrijf dat de energietransitie vormgeeft

In agriportance door agriportance GmbH

agriportance GmbH" werd geboren uit de visie om meer klimaatbescherming in de landbouw te brengen. Tegelijkertijd moest er samen met de boeren een economische oplossing voor de toekomst worden ontwikkeld - het oprichtingsverhaal vertelt het begin, de status quo en de visie voor de toekomst. Thorsten Rohling als softwareontwikkelaar en Henning Dicks als boer, samen met vele metgezellen, ...

Broeikasgasboekhouding in het kader van de SURE-EU-regeling: een innovatieve benadering van duurzaam energiebeheer 

In Uncategorized door agriportance GmbH

De boekhouding van broeikasgassen (BKG) is de laatste jaren belangrijker geworden om de impact van menselijke activiteiten op het klimaat in te schatten en efficiënte mitigatiestrategieën te ontwikkelen. Verschillende systemen zoals REDcert, ISCC en het SURE-EU systeem bieden verschillende benaderingen van broeikasgasboekhouding. Dit technische artikel richt zich op het SURE-EU systeem en onderzoekt de rol, voordelen en verschillen met andere boekhoudsystemen zoals REDcert en ISCC. ...

Structuur en voorbeelden van de berekening van een BKG-balans volgens het SURE-EU-systeem

In Uncategorized door agriportance GmbHLaat een reactie achter

Uitleg, structuur en reikwijdte van een BKG-balans Volgens de vereisten van RED II moet de BKG-reductie voor de productie van warmte en elektriciteit uit biomassabrandstoffen in installaties die vanaf 2021 in gebruik worden genomen 70% bedragen. Dit betekent dat het gebruik van biomassabrandstoffen in tegenstelling tot fossiele brandstoffen zoals diesel bij de productie van elektriciteit en warmte moet resulteren in ten minste 70% ...

Duurzame, toekomstbestendige brandstof: Bio-LNG en Bio-CNG

In Biomethaan brandstof door agriportance GmbHLaat een reactie achter

Biogas in de tank: een oplossing met duurzame LNG en CNG In tijden van klimaatverandering en afnemende fossiele bronnen wordt de zoektocht naar alternatieve energiebronnen steeds dringender. Een van de veelbelovende mogelijkheden is biogas, dat in verschillende vormen kan worden geleverd, zoals vloeibaar aardgas (LNG) en gecomprimeerd aardgas (CNG) voor de transportsector. Maar wat zijn LNG en CNG precies en hoe kunnen ze ...

Monitoringplan in het kader van SESTA

In Landbouw, Biomethaan door agriportance GmbHLaat een reactie achter

In dit artikel bekijken we het bewakingsplan in het kader van de wet op de handel in emissierechten voor brandstoffen (BEHG) en komen we te weten op wie dit betrekking heeft en welke eisen hieruit voortvloeien. Daarnaast bekijken we de DEHSt-presentatie van 04.07.2023 om een uitgebreid overzicht te krijgen van het nationale emissiehandelssysteem (nEHS) in Duitsland. Voor wie is dit van belang? De wet op de handel in emissierechten voor brandstoffen (BEHG) heeft gevolgen voor biomethaan, dat onderworpen is aan de ...

Agro-ecologie: de toekomst van de bio-economie

In Agro-ecologie door agriportance GmbHLaat een reactie achter

Tegenwoordig staat de term ecologie centraal in het debat over hoe de landbouw zich moet ontwikkelen. Het gaat over het veranderen van ons gedrag en het bouwen aan een groenere toekomst. Er staat veel op het spel, zowel voor individuen als voor bedrijven. We kunnen op verschillende niveaus actie ondernemen, maar om in actie te komen moeten we de verschillende milieuconcepten begrijpen en ze stap voor stap implementeren. Daarom is de ...

  • Pagina 1 van 2
  • 1
  • 2